Bunaíodh Cumann Oidhreachta Eanach Dhúin i 1996, nuair a tháinig grúpa daoine le suim san oidhreacht le chéile chun déantáin agus eolas a bhailiú, chun stair agus bealoideas an cheantair a chosaint don todhchaí.

Faoi chathaoirleacht an Bráthair Conal Ó Thomáis, le cúnamh ó Cassie Furey (Rúnaí), Nicholas Lyons (Cisteoir), John McGagh (OCP), agus roinnt daoine eile, tá go leor déanta ag an gCumann le fiche bliain anuas: eagraíodh léachtaí agus go leor imeachtaí eile, cuireadh leachtanna suas, agus foilsíodh leabhair ar go leor gnéithe de stair an pharóiste.

Is é an choiste reatha ná Paul Greaney (Cathaoirleach), Irene McGoldrick (Rúnaí), Nicholas Lyons (Cisteoir), Br. Conal Thomas, Joe McDermott, Joe Gardiner, Peter Newell, Patsy Lynch, Martin Wallace, agus Evelyn Stephens.