By Corrib Clare and Cregg / Comhrá Cois Teallaigh

Seán Ó Murchadha

Cuireann By Corrib, Clare and Cregg agus Seanchas Cois Teallaigh i gcuimhne go mion an t-am atá thart faoin tuaith in Éirinn. Tugtar siar muid don am nuair ba gnách siúl nó rothaíocht chun na scoile, taitneamh a bhaint as an cluiche áitiúil ‘caitheamh píngíní’, obair ar an bhfeirm, siúl chuig na haontaí, foghlaim faoin dara cogadh domhanda agus é ag dul ar aghaidh, éisteacht leis an nuacht agus lúthchleasaíocht ar raidio an bhaile, freastal ar na rásaí agus fiú taispeántas aeir, obair le Mac Donnchadha Roadstone agus Oifig na nOibreacha Poiblí,  agus cuimhneamh ar nithe léanmhara agus ar díomá an t-saoil chomh maith leis na hamanna súáilceacha  agus greannmhara.

 

Ceann de na rudaí suntasacha faoin bhfoilseachán ná an cur síos beacht ar na heachtraí líonmhara a tharla agus na daoine a bhí bainteach leo. Ní dhéanann an t-túdar beag den chruatan a d’fhulaing na daoine le linn an dara cogadh domhanda nó den sclábhaíocht feirme idir fhear is bhean. Is soiléir ó clár an ábhair amháin go bhfuil  mórchuid ábhar stairiúla san áireamh le plé. Cé gur sa bparóiste don chuid is mó atá an t-ábhar suite, is féidir leis feidhmiú i gcomhair aon áit faoin tuaith in iarthar na h-Éireann gan mórán athrú.

 


Postage/Collection Options
The Wildflowers of Annaghdown

Br. Conal Thomas

Wildflowers of Annaghdown coverStaidéar cuimsitheach atá sa leabhar seo faoi bhláthanna fíáine pharóiste Eanach Dhúin.  Is iad cladaigh agus oileáin Locha Choirb, talamh féaraigh ísle, talamh curaíochta, portaigh árda agus lagphortaigh, fálta and díoga, turlaigh, bruachanna aibhneacha, coillte, scrobarnaigh agus tailte comónta iad na  gnáthóga atá faoi staidéar. Sna háiteanna is fliche fritheadh Plúr na Cuaiche, an Biolar Gréagáin agus Marsh Bedstraw agus ar bhruach na locha fritheadh an Crobh Éin  agus Piseanach na gCapall agus Cúigbhileach Móna gar dhó. Ar na tailte féaraigh ísle fástar an tAirgead Luachra agus Briosclán. In áireamh ar na portaigh árda tá Ashphodel agus Ceannabhánn agus i díoga fliucha tugtar Feileastram agus Lus Buí Bealtaine faoi deara.  Istigh igceantair coille i measc na bplandaí a fhásann go maith  tá an tSailchuach, an Samhaircín agus Nead Coille.

 

Tá liosta iomlán de na bláthanna fíáine atá le fáil i mbailte fearainn éagsúla Eanach Dhúin agus tugtar na hainmneacha i mBéarla, i Laidin agus i nGaeilge na háite, maraon le griangraf daite, cur síos ar an bplanda, agus léargas ar aon úsáid nó leigheas atá bainteach leis. Is ábhar suimiúil an leabhar seo do luibheolaithe, gasúir scoile agus múinteoirí, agus chomh mith leo sin d’éinne a bhfuil suim aige/aici i ndúchas Eanach Dhúin, agus go ginearaálta, d’éinne le suim i bplandaí éagsúla iarthair na hÉireann.

 


Postage/Collection Options