Bunaíodh Cumann Oidhreachta Eanach Dhúin i 1996, nuair a tháinig grúpa daoine le suim san oidhreacht le chéile chun déantáin agus eolas a bhailiú, chun stair agus bealoideas an cheantair a chosaint don todhchaí.

Faoi chathaoirleacht an Bráthair Conal Ó Thomáis, le cúnamh ó Cassie Furey (Rúnaí), Nicholas Lyons (Cisteoir), John McGagh (OCP), agus roinnt daoine eile, tá go leor déanta ag an gCumann le fiche bliain anuas: eagraíodh léachtaí agus go leor imeachtaí eile, cuireadh leachtanna suas, agus foilsíodh leabhair ar go leor gnéithe de stair an pharóiste.

Is iad Paul Greaney (Cathaoirleach), Irene McGoldrick (Rúnaí), Nicholas Lyons (Cisteoir), agus Gerry Morgan (Oifigeach Caidrimh Phoiblí) na hoifigigh reatha.

Upcoming Events